در سال 1679 دنیس پاپن دستگاه پخت و پز تحت فشاری طراحی کرد که بر اساس بخار تراکم شده کار می کرد. جالب اینکه در اولین رونمایی مقابل جامعه اشرافی این دستگاه منفجر شد. تنها پس از اینکه پاپن اولین شیر اطمینان را اختراع کرد بود که دستگاه پخت و پز تحت فشارش در امنیت […]

ادامه مطلب

 شیر اطمینان: شیر اطمینان فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… در شرايط فشاري بيش از فشار طراحي مي شود. بنابراين انتخاب PSV بسيار مهم بوده و بايد با احتياط كامل صورت پذيرد ، در غیر این صورت ممکن است […]

ادامه مطلب